#HÏVAN: Surinaamse politicus VARSHA RAMRATAN

Kun je jezelf voorstellen?

Ik ben een sociaal bewogen en dynamische jonge Surinamer. Ik ben als jurist werkzaam in De Nationale Assemblee. Ik ben de jongste vrouw die is voorgedragen op de kandidatenlijst in Paramaribo van de VHP (kandidaat no.12 in Paramaribo). Ik ben 32 jaar en is geboren en getogen in het district Paramaribo. Mijn hobby’s? Lezen, tennissen en reizen.

Uit wat voor familie kom je?

Ik kom uit een sterke en liefdevolle familie: mijn ouders, broertje en zusje. Familie banden hebben een grote betekenis in mijn leven, aangezien ik altijd de ondersteuning heb genoten van hun allemaal.

Hoe zou je je opvoeding beschrijven?

Liefdevol, educatief en ondersteunend. Mijn familie is mijn grootste motivatie voor alles wat ik tot nu toe heb bereikt in het leven. Zonder hun motivatie had ik niet veel kunnen bereiken.

Wat weten weinig mensen over jou?

Dat ik ongeveer een jaar  actief bezig was met thaikboksen. Ik deed hieraan mee om mijn zelfvertrouwen te vergroten. Ik vind het ook vooral een ideale sport aangezien respect en discipline je ook wordt aangeleerd. En ook wordt de nadruk gelegd op je conditie versterken.

Welke drie levenservaringen hebben jou gevormd als persoon en waarom?

-Het winnen van de kroon in 2011 als Miss India Suriname;

-Het krijgen van een baan bij  De Nationale Assemblee als een van de jongeren;

-Voordracht in 2015 als schaduw DNA Kandidaat en in 2020 mijn voordracht  als een van de jongeren en de jongste vrouw in Paramaribo als DNA kandidaat.

Ik geloof dat deze ervaringen me enorm veel hebben gevormd tot de persoon die ik wil zijn voor mijn land Suriname. Een voorbeeld en een motivatie voor anderen die vooral hebben opgegeven in het bereiken van hun levensdoelen

Wat heb je gestudeerd, waar en waarom?

Ik heb de Master Surinaams recht gestudeerd op de Anton de Kom Universiteit. Na mijn studie heb ik alle leiderschapstrainingen van het Jnan Adhin Kennis Instituut van de VHP (JAKI) succesvol afgerond. Ik koos voor mensenrechten, omdat ik een voorvechter wil zijn, daar waar onrecht gedaan wordt. Ook geloof ik erin dat mensen bewust moeten zijn van wat hun rechten en plichten zijn.

Wat is je beroep?

Ik ben momenteel als jurist werkzaam in de Nationale Assemblee.

Waar houd je je nu allemaal mee bezig?

Culturele Organisaties. Sinds 1998 is ben ik actief lid geweest van Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC). Ik heb hier meegedaan aan yoga en danslessen. Nu volg ik daar Hindi lessen. Ik heb ook als Master of Ceremonies gefunctioneerd voor culturele programma’s van SVCC in samenwerking met de Indiase Ambassade in Suriname. Voor de Cuturele Unie Suriname (C.U.S.) heb ik ook tijdens enkele culturele activiteiten de rol van Master of Ceremonies vertolkt. Voor Organisatie Hindoe Media Suriname (OHM) i.s.m. Sandesa TV was ik presentatrice van educatieve programma’s. Door mijn sterke betrokkenheid in de culturele wereld deed ik in 2011 mee aan Miss India Verkiezing en ik won de kroon. Middels dit platform wilde ik een stem zijn voor de Surinaamse vrouw en het verder uitdragen van haar cultuur. Tijdens Carifesta XI Festival dat in Suriname werd gehouden werk ik gekozen als de 2e stage manager. Middels mijn sterke culturele achtergrond heb ik altijd gestreefd naar natievorming en natieversterking.

Sociale Projecten In 2011 startte ik met mijn eerste inzamelingsactie voor Huize Betheljada waarbij ik een oproep deed via verschillende mediahuizen om mensen met een meervoudige beperking te ondersteunen. Voor een tehuis met kinderen die HIV hebben deed ik ook een project. Vervolgens ging ik door met schenkingen aan de seniorenburgers van Huize Ashiana en Fatima oord. Ik deed 5 jaar achterelkaar mee aan het ouder kamerproject van Mac Donald’s Suriname speciaal voor ziekenhuizen in Suriname. Met een kunstenaarsgroep Switi Rauw heb ik samen gewerkt aan het aanbrengen van kindvriendelijke muurschilderingen aan de Mytyl school, Huize Betheljada en ’s Lands Ziekenhuis. In 2012 werd ik benoemd tot de eerste ambassadeur van World Wild Life Fund (WWF) ter bescherming van de zeeschildpadden. Ik heb ook meegedaan aan het Stop Pesten programma op scholen. Ook het NO KWIK project heb ik gedaan. Hierbij werden de kinderen op school bewust gemaakt van het gebruik van kwik in de natuur en de gevolgen voor de mens en dier. En recent ben ik met enkele DNA- Kandidaten gestart om tehuizen te identificeren die zwaar getroffen zijn door de financieel economische situatie. Het tehuis Zorg en Hoop en Huize Betheljada zijn al in aanmerking gekomen voor een donatie.

Jongeren Organisaties. Ik was lid van de eerste Global Shapers Community in Suriname. Ik heb daarnaast ook actief meegedaan aan veel trainingen van Junior Chamber International (JCI). Dit zijn organisaties die ook de nadruk leggen op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Samen met de jeugdparlementariërs deed ik ook mee aan activiteiten m.b.t. verbannen van discriminatie. Ik werd ook opgegeven om Caricom jeugdambassadeur te worden. Ik kwam helaas niet binnen maar ik heb mijn intrede toen officieel gedaan binnen de VHP. Hier was ik ook lid van de jongerenraad van de VHP.

Politiek

In 2014 koos ik voor de VHP, omdat ik wil gaan voor een beter Suriname met sterke instituten. Ik wil vooral meer de nadruk leggen op het bestuursrechtelijk gedeelte en verbetering van de wetgeving. Ik heb hier mijn bijdragen mogen leveren in de gender commissie en de adviesraad van de VHP. Als er culturele activiteiten werden gepland werd ik altijd betrokken bij het meehelpen organiseren van religieuze feestdagen. Ik ben mede- coördinator van het programma “Orange Talk” die wekelijks op de zondag wordt uitgezonden via Radio Radika. Ook heb ik in een aantal tv programma’s mogen functioneren als presentatrice voor de VHP. Mijn betrokkenheid binnen de politiek leverde uiteindelijk haar voordrachten op als schaduw DNA-kandidaat in 2015 en in 2020 eindelijk als DNA kandidaat op de kiezerslijst in Paramaribo.

In 2011 won je de verkiezing van Miss India Suriname en daarna kwam je in de top 5 van Miss India Worldwide. Waarom besloot je mee te doen aan een missverkiezing en hoe kijk je terug op deze periode?

Ik wilde eigenlijk jeugdparlementariër worden, maar ik had helaas de leeftijd overschreden toen ik mij wilde opgeven. Ik werd uiteindelijk geadviseerd om dan mee te doen aan Miss India Suriname om middels dat platform ook mijn taken te kunnen volbrengen voor mijn land Suriname. Ik kom zelf ook uit een familie waarbij de kroon altijd meegenomen wordt naar huis door me tantes en daarna mijn nichten, dus besloot ik uiteindelijk de familie traditie ook voort te zetten.

Ik ben enorm dankbaar voor dit platform, aangezien dit platform mij heeft gevormd op het gebied van public speaking skills, women empowerment, de kracht en uitdragen van onze Indiase Cultuur en een ware ambassadeur zijn voor je land Suriname.

In 2014 sloot je je aan bij VHP. Kun je iets vertellen over je politieke interesse? Welke ambities heb je op politiek gebied en waarom ben je politiek actief?

Ik had ambities om ook Caricom jeugdambassadeur te worden en ik had mij ook opgegeven. Helaas kwam ik niet in de finale selectie terecht, maar werden mijn prestaties wel gewaardeerd door veel belangrijke figuren in ons land Suriname. Uiteindelijk na heel wat adviezen van hun kon ik mij terug vinden in de ideologie van de politieke partij VHP en besloot in 2014 lid te worden. Nadat ik lid werd ging alles heel snel, aangezien ik bij veel projecten werd betrokken als master of ceremonies. Ik werd ook gevraagd om tv- en radioprogramma’s te doen.

Ik ben heel politiek actief, omdat ik geloof dat je middels dit platform ook veel kan doen voor de samenleving. Ik hou enorm veel van behulpzaam zijn en oplossingsmodellen bedenken als er moeilijke vraagstukken zijn dus werd ik vaak ook betrokken in veel commissies binnen de VHP om mee te helpen denken en het beleid te helpen vormen.

Waar ben je het meest trots op?

Dat ik middels mijn voordracht als DNA kandidaat veel hoop heb gegeven aan jongeren die ook grote ambities hebben.

Wat kunnen we de komende 5 jaar van jou verwachten?

Dat ik mij zal blijven inzetten voor mijn land Suriname en dat er meer projecten geïnitieerd zullen worden door mij. Mijn aandachtspunten zijn: het motiveren en helpen vormen van kinderen, vraagstuk milieu en dierenwelzijn, jong ondernemerschap stimuleren, beter wetgevingsbeleid produceren en betere toekomstperspectieven voor personen met een beperking.

Hoe zou je de Hindoestaanse cultuur omschrijven?

In Suriname kennen we een culturele diversiteit en diversiteit is de kracht die ons bindt aan elkaar. De cultuur houdt een volk tot stand en behoud de kracht en oorsprong ervan.

Onder de verschillende culturen is ook de Hindoestaanse cultuur die ik van jongs af aan met veel eer heb mogen uitdragen, aangezien ik geloof dat het behouden van onze cultuur heel erg belangrijk is voor onze nalatenschap. Voorts blijkt Suriname een van de weinige landen in de wereld te zijn, die een bijzondere harmonische samenleving kent en een sterke eenheid binnen de culturele groepen.

Hoe kijk je zelf naar de positie van Hindoestaanse vrouwen in Suriname?

De strijd van de vrouw tegen ongelijkheid en discriminatie heb je nog steeds. De realiteit leert dat de kloof tussen mannen en vrouwen op verschillende gebieden zoals gezondheid, politiek en gelijkheid op de werkvloer nog steeds groot is. Er vindt wel veel verandering plaats vergeleken met vroeger aangezien zaken nu ook extra worden belicht.

Ik wil mij daarom ook blijven inzetten voor de verbetering van de positie van de vrouwen door  hun aan te moedigen om voor zichzelf op te komen, zodat ze als gelijken worden gezien en behandeld in hun gemeenschappen. De gemeenschap wordt alleen sterker ervan als we de vrouwen blijven motiveren om economisch zelfstandig te worden en ook samen te zorgen voor hun sociale veiligheid.

Wat wens je Suriname de komende jaren toe?

Laten we elkaar respecteren ongeacht kleur, ras of geloof. Laten we elkaar vertrouwen en samenwerken aan een beter beleid en bestuur voor ons geliefd land Suriname. Laten we een ieder erbij betrekken om dit land tot grotere hoogten te brengen. Samen streven naar een samenleving, waarbij burgers gelijke kansen hebben tot ontplooiingsmogelijkheden en een samenleving waarbij burgers vrij zijn in het uiten van hun mening. “Hand in hand, zij aan zij zullen wij werken aan een beter Suriname. Wij gaan Suriname redden.”

Mr. Varsha RamratanDNA Kandidaat no. 12 in Paramaribo


#HÏVAN

Hivancommunity heeft als doel om de positie van de Hindoestaanse vrouwen te versterken in Suriname en Nederland. Het platform heeft meerdere concepten: interviews, een magazine en in de toekomst volgen (internationale) projecten. Het moet een kennisplatform worden, aangezien kennis er mede voor kan zorgen dat vrouwen uit een ongewenste sociale context kunnen bewegen. Het moet een platform zijn waar vrouwen vragen kunnen stellen die ze nergens anders kunnen stellen. De interviews moeten hen inspireren en adviezen geven. De scherpe columns moeten zorgen voor herkenbaarheid en bruikbare adviezen. En de projecten moeten leiden tot zichtbaar resultaat.

>> Lees meer