#HÏVAN: Tweeling Shariefa en Ra’iesa over hun Fashion Design ambities

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn ‘The Kasimbeg twins’, Shariefa en Ra’iesa, 23 jaar oud. We zijn in Amsterdam geboren. Op een vroege leeftijd zijn wij samen met onze moeder naar Engeland verhuisd en wij woonden daar langer dan 10 jaar. Wij zijn daar opgevoed en zijn daar afgestudeerd bij Sheffield Hallam University in Fashion Design.

Uit wat voor familie komen jullie?

Onze ouders zijn Surinaams Hindoestaans en onze familie is religieus opgevoed (Islam). We hebben nog een oudere zus en een oudere broer. Er is 5 jaar leeftijd verschil tussen ons allemaal.

Hoe zouden jullie de opvoeding beschrijven?

Wij zijn door onze moeder opgevoed en hebben altijd geleerd om iedereen vriendelijkheid te behandelen en altijd behulpzaam te zijn. Respect tonen was ook altijd belangrijk. Onze moeder was het enige familielid om ons heen waar we mee opgroeiden in Engeland. Verder waren er geen Surinaams Hindoestaanse mensen. Vaak moesten we leren aanpassen bij verschillende culturen en aan levensstijlen van de mensen om ons heen. Van huis uit hebben wij bepaalde waarden en normen meegekregen en daarnaast liet onze moeder ons vrij om zelf ervaringen op te doen.

Hoe zouden jullie de band tussen jullie beschrijven?

Wij kunnen altijd op elkaar rekenen en we hebben veel vertrouwen in elkaar. In het algemeen hebben wij beiden een sterke persoonlijkheid, en kunnen we soms botsen. Dat komt bij alle families voor wat betreft broers en zussen onderling. Wij hebben niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. Dit komt ook omdat we vaak dezelfde ervaringen hebben. We houden elkaar in balans omdat we beiden onze kwaliteiten en eigenschappen kennen. Grappig genoeg hebben we vaak ook dezelfde interesses en daardoor bouwen we vaak een betere band met op elkaar en leren we van elkaar. Wij zijn ook een van de weinigen in de hele familie die voor een fashion loopbaan hebben gekozen. Dit betekent veel eigen verantwoordelijkheid omdat er niet veel advies bereikbaar is.

Waar komt jullie passie voor mode vandaan? En wat zijn jullie dromen op dit gebied?

Het begon voordat we naar Engeland waren verhuisd. Op een jongere leeftijd zijn we altijd erg creatief geweest. Wij hielden ervan om ons bezig te houden met Arts & Textile projecten, daarnaast werden wij altijd geïnspireerd door Indiase textiel technieken zoals handborduurwerk en prints. Later ontwikkelde deze creatieve uitlaat zich in liefde voor mode en design. Momenteel werken we aan het opzetten van een eigen merk en onze doel is een collaboratieve collectie uitbrengen.

Hoe zouden jullie de Hindoestaanse cultuur omschrijven?

De Hindoestaanse cultuur is heel rijk en mooi. Er is veel prachtige heritage en history in de hindoestaanse cultuur, iets waar we trots op moeten zijn. Helaas vinden we het moeilijk om echt een grote inspirerende representatie te zien in Nederland, zeker wat betreft de arts/fashion.

Hoe zouden jullie de Hindoestaanse gemeenschap omschrijven?

In de jongere generatie zie ik veel meer liefde voor elkaar en support. Soms missen wij dat we niet zo snel kunnen verbinden met de Hindoestaanse gemeenschap omdat er vaak een grote kloof is tussen de ‘oudere’ generatie en de ‘jongere’ generatie. Maar het is niet altijd negatief, er is veel liefde en vriendelijkheid. En we hebben zeker veel respect voor de oudere generatie die hun leven hebben vormgegeven in Nederland.

Zijn er taboes binnen de Hindoestaanse cultuur die invloed hebben op de positie van vrouwen? Zo ja, welke taboes kunnen belemmerend zijn voor Hindoestaanse vrouwen (max. 3)?

Een taboe is dat er altijd een idee is dat we ons moeten gedragen op basis van hoe andere mensen zullen reageren op onze acties. De nadruk ligt daar op wat anderen dan denken van ons. En dit heeft verband met welke carrière wij proberen op te bouwen. Ons vakgebied ziet men vaak niet als een ‘baan’.

Wat wensen jullie de Hindoestaanse vrouwen en de volgende generaties toe?

Doe waarvan jezelf denkt dat het een positieve invloed zal hebben op een gelukkige leven. Het is okay om een beetje verdwaald te zijn. Creatief zijn kan ook een ‘baan’ zijn. Ik hoop dat er meer Hindoestaanse meisjes en vrouwen bekend worden in de fashion scene; zoals, modellen, designers, stylist, directors, photography, make-up artist, etc.

#HÏVAN

Hivancommunity is een platform om de positie van Hindoestaanse vrouwen in Nederland en Suriname te versterken. De focus ligt met name op het helpen van vrouwen die zich bevinden in verstikkende situaties, o.a. veroorzaakt door conservatieve denkbeelden, naar een vrij en geëmancipeerd leven. >> Lees meer