Eerwraak: verschil in levensbehoeften in delen van de gemeenschap

Voor de een is zelfontplooiing de focus terwijl de ander het beschermen van de familienaam en familie-eer ziet als de belangrijkste levensbehoefte. Dit laatste kan doorslaan in het welkbekende ´eerwraak´. Vooral vrouwen zijn slachtoffer van eerwraak. Hoe komt het dat het hoog houden van de eer in sommige families zo belangrijk is en in extreme gevallen kan leiden tot eerwraak? Ik deel twee piramides met jullie die ingaan op levensbehoeften in verschillende culturen.

Piramide van Maslow

Je wordt er tijdens je studie herhaaldelijk mee geconfronteerd: de piramide van Maslow. In dit piramidemodel worden de universele menselijke behoeften gerangschikt. Volgens deze piramide willen we eerst voorzien worden in onze lichamelijke behoeften: we willen eten, onderdak, zuurstof en warmte. Als aan deze behoefte is voldaan willen we ons veilig voelen, we willen bijvoorbeeld financiële zekerheid. Daarna richten wij ons op onze sociale behoeften: we willen ergens bij horen, bij gemeenschappen, organisaties, familie, vrienden of een partner. Na deze behoefte zijn wij gemotiveerd om de volgende behoefte te vervullen: we willen gewaardeerd worden en verlangen naar erkenning en respect. Tot slot klimmen we naar de top van de piramide: we hebben behoefte aan zelfontplooiing. We focussen ons op groeimogelijkheden en zingevingsstukken.

Piramide van Pinto

Pinto was van mening dat Maslow zich beperkte tot de Westerse culturen. De culturen in het oosten kennen volgens hem een andere rangschikking van behoeften. De piramide van Pinto begint ook bij de vervulling van primaire behoeften zoals onderdak, eten en lucht. Echter is de tweede behoefte het behagen van de eigen groep, i.p.v. de behoefte aan veiligheid en zekerheid. De derde behoefte is het hebben van een goede naam en in de top van de piramide gaat het over eer, waar het bij de piramide van Maslow gaat over zelfontplooiing.


Dit is geen wedstrijd. Ik vraag niet welke piramide beter is dan de ander. Ik presenteer deze piramides voor de vrouwen van deze gemeenschap die hun verwarring willen linken aan theorieën en zo de kloof kunnen uitleggen en dichten. En ik presenteer verschillende levensbehoeften, waarbij ik aangeef dat levensbehoeften kunnen doorslaan in ongewenste situaties. Zelfontplooiing kan doorslaan naar egoïsme en de behoefte naar financiële zekerheid kan doorslaan in hebzucht. En het beschermen van eer kan doorslaan naar eer-gerelateerd geweld. Het wordt nog ingewikkelder als er jaren geleden genderongelijke regels zijn opgesteld die ervoor zorgen dat voornamelijk de vrouwen binnen families zorg dragen voor het hooghouden van de eer. Meisjes en vrouwen binnen delen van deze gemeenschap groeien op met beide piramides, zonder dat de omgeving hiermee bekend is. Hulpverleners zijn zich onvoldoende bewust van deze verschillen. Dus, lees and learn.

Reacties rondom de zaak van S. Bansi

Ik ben op Facebook opzoek gegaan naar reacties van de gemeenschap n.a.v. het laatste artikel omtrent de zaak van S. Bansi. Op deze manier leer ik meer over de verschillende delen van de gemeenschap en hun denkwijzen. De hartverwarmende berichten voor de nabestaanden en het slachtoffer overheersten, gelukkig. Maar mijn maag draaide om van een paar reacties. En het viel mij op dat deze reacties het meest geliked werden. Soms wel 92 keer.

In deze reacties werd de moeder van het slachtoffer als schuldige aangewezen. Want waarom heeft zij haar dochter laten wonen bij een volwassen man? Dat is volgens deze mensen “vragen om problemen” en “daar zitten risico’s aan verbonden”. Ten eerste: waarom alleen vinger wijzen naar de moeder en niet de vader? Ten tweede: waarom überhaupt vinger wijzen, zonder de achtergrond en situatie van deze mensen te kennen? Hoe kan het zijn dat mensen in zo’n tragische situatie over zulk weinig empatisch vermogen beschikken? Dit zijn de mensen die MKB in stand houden, door elke keer onrechtvaardig te oordelen. Onbegrijpelijk. Daarnaast: het is anno 2021 niet de bedoeling dat we (jonge) vrouwen extra in bescherming gaan nemen, hun keuzes en vrijheid gaan beperken, omdat men de verwachting heeft dat volwassen mannen zich niet kunnen beheersen, overspel plegen en de wet overtreden. Dat is opvoeden en handelen uit angst en rijmt niet met de vrouwenrechten (lees: mensenrechten) van nu.

Waarom ik hierop reageer? Zulke reacties van Facebook worden het afvoerputje van de samenleving genoemd en is het reageren niet waard – dat is wat meestal gezegd wordt. En dat kan wel kloppen, maar: de mensen die deze reacties plaatsen zijn ook de vaders, ooms, neven, moeders, tantes, nichten en broers van vrouwen die hierdoor in verstikkende situaties terecht komen. Tegen deze vrouwen wil ik zeggen dat deze denkwijze niet de norm is en tegengeluid laten horen.

Geschreven door Raksha V’ Bharos


#HÏVAN

Hivancommunity is een platform om de positie van Hindoestaanse vrouwen in Nederland en Suriname te versterken. De focus ligt met name op het ondersteunen van vrouwen die zich bevinden in verstikkende situaties, o.a. veroorzaakt door conservatieve denkbeelden in hun omgeving, bij hun weg naar een vrij en geëmancipeerd leven. Meisjes en vrouwen dienen niet klein gehouden te worden om een gemeenschap of cultuur te dienen. Hier zetten wij ons als netwerk voor in. >> Lees meer

#BREAKTHECIRCLE

Dit artikel is onderdeel van de hivancommunity campagne #BREAKTHECIRCLE: tegen eergerelateerd geweld en eerwraak. Eergerelateerd geweld is in Nederland strafbaar. Zie de website van de Rijksoverheid. Bij direct gevaar, neem contact op met de politie. Voor hulp en advies omtrent eergerelateerd geweld kun je terecht bij ‘Veilig Thuis’. Hivancommunity is tegen eer-gerelateerd geweld, eerwraak én tegen mensen die na zulke tragische gebeurtenissen wéér de schuld leggen bij de vrouw(en) en ongelijkheid verder voeden.

Bronnen: zingeving als onderbelichte dimensie in de maatschappelijke opvang ; de piramide van Maslow, Natascha Bauwens ; The Huddle ; Toelichting op de structurentheorie van David Pint, moetD ; OM denkt dat Bansi is gedood vanwege zwangerschap, NU.nl